W sytuacji, gdy mamy do odzyskania należności od danej osoby fizycznej czy prawnej, podejmowane są różnorodne kroki. Windykacja zajmuje się egzekwowaniem długów na drodze polubownej, sądowej, windykacyjnej lub karnej. W zależności od potrzeby zajmują się nią wyspecjalizowane w tym osoby.Windykacja ponadto funkcjonuje jako oddzielny dział w dużych firmach współpracujących z klientami takimi jak telekomunikacja, energetyka i inne. Windykacja polubowna opiera się na polubownych rozwiązaniach konfliktu miedzy stronami. Polega na wysyłaniu upomnień do zapłaty drogą pocztową, telefoniczną bądź też poprzez negocjację z pracownikiem. Jeśli nie przynosi to skutki, kolejnym krokiem jest wstąpienie na drogę sądową. Windykacja należności w ten sposób odbywa się poprzez założenie sprawy w sądzie i w ostateczności uzyskanie nakazu zapłaty. Koszty takiego przedsięwzięcia ponosi osoba zadłużona. Firma przeprowadzająca windykację zgłosić się może również do komornika aby ten, w odpowiednim postępowaniu wyegzekwować fundusze. Doprowadzić to może nawet do licytacji majątku dłużnika. Windykacja karna jest ostateczną formą odzyskiwania gotówki. Każdorazowo są to działania niekorzystne dla dłużnika gdyż firmy windykacyjne opłacane są na jego koszt.

Podobne artykuły

  • Skuteczna windykacja – metodySkuteczna windykacja – metody Windykacja to nic innego jak dochodzenie w sposób określony prawem czyichś lub swoich praw do rzeczy, towaru, lub pieniędzy. Większość dużych firm świadczących usługi posiada własne działy […]
  • Usługi finansowe – o co chodzi?Usługi finansowe – o co chodzi? Żyjemy w czasach, kiedy usługi finansowe są codziennością. Myśląc, że nas one nie dotyczą, pomyślmy, czy mamy zwykłe konto w banku lub korzystamy z karty kredytowej, a posiadamy samochód, […]
  • Kredyt na karcie dla mądrych ludziKredyt na karcie dla mądrych ludzi Wszelkie usługi finansowe banków, które są związane z pożyczaniem pieniędzy, należy przemyśleć dwa razy, zanim się podejmie decyzję o ich wzięciu. Do takich usług należą na pewno karty […]
  • Jak mądrze zarządzać finansamiJak mądrze zarządzać finansami Na rynku pojawia się dziś coraz więcej firm świadczących różnorodne usługi finansowe. Chcąc mądrze zarządzać naszymi finansami bądź je dobrze ulokować możemy skorzystać zatem z rady i […]
  • Windykacja jest ostatnim krokiem.Windykacja jest ostatnim krokiem. Kryzys gospodarczy z przed kilku lat sprawił, że wiele firm i osób prywatnych popadło w długi. Część takich problemów kończy się procesem, którego nazwa brzmi: windykacja należności.Nie […]
  • Bank i jego usługi finansoweBank i jego usługi finansowe Na polskim rynku jest kilkanaście banków, które starają się rywalizować o klienta. Oczywiście jest kilka banków bardzo znanych, które mają ugruntowaną pozycję na rynku, a reszta musi sie […]