Windykacja to nic innego jak dochodzenie w sposób określony prawem czyichś lub swoich praw do rzeczy, towaru, lub pieniędzy. Większość dużych firm świadczących usługi posiada własne działy zajmujące się osobiście ściąganiem ewentualnych długów. Pewne przedsiębiorstwa wolą jednak korzystać raczej z usług zewnętrznych form windykacyjnych.Pod względem czysto prawnym, windykacja jest to złożony zbiór czynności procesowych i faktycznych, które prowadzą do wykonania przez dłużnika zobowiązania finansowego bądź rzeczowego wobec wierzyciela. Warto też jednak zdawać sobie sprawę, że każda windykacja może być prowadzona w drodze postępowania sądowego lub pozasądowego. W tym drugim przypadku polega początkowo jedynie na: ostrzeganiu, wzywaniu dłużnika do zapłaty, upominaniu. Windykacja na drodze sądowej to już kolejny krok – w tym przypadku działania są bardziej doraźne, i odbywają się wyłącznie na oficjalnej drodze postępowania sądowego. Windykacja dzieli się także pod inne względem, na polubowną i sądową. Ta pierwsza polega zwykle tylko na dyskretnym przypomnieniu o terminie załatwienia jakiejś sprawy dłużnika, które ma doprowadzić do spłacenia przez tego dłużnika całej należności pieniężnej. Natomiast windykacja sądowa i w tym przypadku jest bardziej oficjalna i odnosi się do tych sytuacji, gdy dłużnik nie wyraża chęci do współpracy. Wierzyciel występuje wtedy do sądu o stosowny nakaz zapłaty.

Podobne artykuły

  • Czym zajmuje się windykacjaCzym zajmuje się windykacja W sytuacji, gdy mamy do odzyskania należności od danej osoby fizycznej czy prawnej, podejmowane są różnorodne kroki. Windykacja zajmuje się egzekwowaniem długów na drodze polubownej, […]
  • Usługi finansowe – o co chodzi?Usługi finansowe – o co chodzi? Żyjemy w czasach, kiedy usługi finansowe są codziennością. Myśląc, że nas one nie dotyczą, pomyślmy, czy mamy zwykłe konto w banku lub korzystamy z karty kredytowej, a posiadamy samochód, […]
  • Jak mądrze zarządzać finansamiJak mądrze zarządzać finansami Na rynku pojawia się dziś coraz więcej firm świadczących różnorodne usługi finansowe. Chcąc mądrze zarządzać naszymi finansami bądź je dobrze ulokować możemy skorzystać zatem z rady i […]
  • Bank i jego usługi finansoweBank i jego usługi finansowe Na polskim rynku jest kilkanaście banków, które starają się rywalizować o klienta. Oczywiście jest kilka banków bardzo znanych, które mają ugruntowaną pozycję na rynku, a reszta musi sie […]
  • Kredyt na karcie dla mądrych ludziKredyt na karcie dla mądrych ludzi Wszelkie usługi finansowe banków, które są związane z pożyczaniem pieniędzy, należy przemyśleć dwa razy, zanim się podejmie decyzję o ich wzięciu. Do takich usług należą na pewno karty […]
  • Windykacja jest ostatnim krokiem.Windykacja jest ostatnim krokiem. Kryzys gospodarczy z przed kilku lat sprawił, że wiele firm i osób prywatnych popadło w długi. Część takich problemów kończy się procesem, którego nazwa brzmi: windykacja należności.Nie […]