Obecnie przez Internet konsumenci są nie tylko wstanie dokonać zakupów, ale mają też możliwość zawierania bardziej skomplikowanych umów. Jeżeli dziś chcemy zawrzeć usługi finansowe na przykład z bankiem, towarzystwem ubezpieczeniowym czy z inną instytucją finansową wcale nie musimy opuszczać naszych czterech kątów.Usługi finansowe zawierane na odległość to szczególna forma umów. Jednak czym te usługi finansowe tak naprawdę są? Usługi finansowe to w szczególności: czynności bankowe, umowy kredytu konsumenckiego, czynności ubezpieczeniowe i umowy uczestnictwa. Przedsiębiorca, który proponuje konsumentowi zawarcie umowy musi mu najpierw przekazać wszelkie niezbędne informacje. Konsument musi zostać poinformowany między innymi o: imieniu, nazwisku, adresie siedziby, o imieniu, o istotnych właściwościach świadczenia i jego przedmiotu, o cenie i ryzyku, zasadach zapłaty ceny i kosztach, terminie i sposobie świadczenia usługi oraz o prawie i sposobie odstąpienia od umowy i dodatkowych kosztach. Pozostałe dane to: termin wiążący, minimalny okres zawarcia umowy, miejsce i sposób składania reklamacji, możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów, prawo wypowiedzenia umowy oraz o istnienie funduszu gwarancyjnego i języka stosowanego w relacjach przedsiębiorca z konsumentem.

Podobne artykuły

  • Karty kredytowe i ich funkcjaKarty kredytowe i ich funkcja Kredyt jest bardzo chętnie brany przez osoby prywatne i firmy. Pieniądze można wydać na różne cele. Najważniejsze jest to, by być pewnym tego, że spłaci się dany kredyt w całości. Jedną z […]
  • Windykacja twardaWindykacja twarda Termin windykacja współcześnie tłumaczony jest jako dochodzenie własności za pomocą środków określonych w obowiązujących przepisach prawnych. Wyróżnić można dwa podziały, które […]
  • Karty kredytowe a warunki stawiane studentomKarty kredytowe a warunki stawiane studentom Wcale nie trzeba posiadać stałego źródła dochodów i miesięcznej pensji, która przekracza 2000 złotych, by móc otrzymać karty kredytowe. Tak naprawdę wystarczy być studentem. Coraz więcej […]
  • Zarządzanie finansami osobistymi.Zarządzanie finansami osobistymi. Zarządzanie swoimi finansami nie zawsze jest proste. Pieniądze na rachunki, żywność, ubrania i przyjemności trzeba racjonalnie rozdysponować, by na wszystko starczyło, a i coś dało się […]
  • Usługi finansowe.Usługi finansowe. Usługi finansowe to podstawowe świadczenia, jakie są oferowane klientowi przez rozmaite instytucje, między innymi banki. Stanowią one centrum współpracy pomiędzy stronami i gwarantują […]
  • Pewna forma kredytuPewna forma kredytu Na rynku finansowym klienci mają bardzo wiele form pożyczek i kredotów. Mogą je brać na różne cele ale najbardziej powszechny jest kredyt konsumpcyjny. Jest on brany bardzo często na […]