Kto kiedyś pożyczył pieniądze i nie oddał w odpowiednim czasie, wie co oznacza słowo windykacja i raczej chciałby go unikać jak ognia.Kto kiedyś pożyczył pieniądze i nie oddał w odpowiednim czasie, wie co oznacza słowo windykacja i raczej chciałby go unikać jak ognia. Czym zatem jest i co oznacza to słowo? W dosłownym znaczeniu oznacza to dochodzenie, domaganie się roszczeń. Mówiąc prostym językiem, windykacja występuje wtedy, gdy nie jesteśmy w stanie spłacać naszych długów, które pozaciągaliśmy w przeszłości. Jeśli nie mamy środków pieniężnych, to w takim wypadku zadłużenie jeszcze bardziej rośnie, co wiąże się z wizytą i „odwiedzinami” windykatora, który jest bezwzględny. Na całym świecie jak i również w Polsce występuje bardzo wiele ludzi, którzy nie płacą ani opłat związanych z domem, ani rat kredytów, które zaciągnęli w przeszłości. Bardzo często zdarza się tak, że osoby, które pierwotnie poręczały- żyrowały kredyt głównemu kredytobiorcy w razie niespłacania oburzają się, że nie będą pokrywać żadnych kosztów i w ten sposób „zawijają” sobie pętle wokół szyi, gdyż prędzej czy później i tak będzie musiał zapłacić lub będzie miał odwiedziny windykatora. Windykacja to również monitowanie spłat rat kredytów przez klientów danych banków. Istnieje podział na windykację polubowną- czyli wszystkie czynności związane z „zachętą” do uregulowania zaległości, a także na sądową- która w najgorszym przypadku skończy się egzekucją komorniczą.

Podobne artykuły

  • Kwestie finansoweKwestie finansowe Niewątpliwie usługi finansowe stanowią niezwykle szeroki zakres i obejmują wszelkie usługi o charakterze inwestycyjnym, kredytowym, płatniczym, bankowym, emerytalnym bądź też […]
  • Windykacja twardaWindykacja twarda Termin windykacja współcześnie tłumaczony jest jako dochodzenie własności za pomocą środków określonych w obowiązujących przepisach prawnych. Wyróżnić można dwa podziały, które […]
  • Windykacja miękkaWindykacja miękka Windykacja to dosłownie dochodzenie roszczeń. Dawniej termin ten tłumaczony był jako obrona konieczna bądź nawet jako zemsta. Współcześnie windykacja to dochodzenie własności za pomocą […]
  • Windykacja, element działania na rynkuWindykacja, element działania na rynku Windykacja jako zawód, praca, przedmiot działania firmy, nie jest łatwym kawałkiem chleba. Szczególnie, że zawsze dąży się do polubownego rozwiązywania spraw, natomiast dłużnicy wykazują […]
  • Usługi finansoweUsługi finansowe Usługi finansowe to dynamiczna branża, popyt na doradztwo w sprawach pieniędzy jest coraz większy. Skomplikowane i zmieniające się przepisy w sprawach kredytów i pożyczek, inwestowania i […]
  • Kredyty a windykacjaKredyty a windykacja Kredyt to rodzaj dwustronnej umowy finansowej, spisywanej pomiędzy kredytobiorcą (klientem banku) a kredytodawcą (bankiem). Za niedotrzymanie warunków kredytu traci jego utrata - a w […]